top of page

Puppyclass

Tijdens onze puppylessen leggen we niet alleen de nadruk op gewenning, socialisatie en gehoorzaamheid maar streven we ook naar een betere band tussen hond en zijn baasje.  Alles gebeurd op een rustige mannier en op het tempo van de hond.  De hond wordt op een positieve mannier benaderd en wordt getraind volgens het princiepe van 'Learning by doing".  Het verschil in het volgen van groepslessen of individuele begeleiding zit hem in het feit dat we tijdens onze groepslessen een vast schema hebben en dat we tijdens individuele begeleiding meer aandacht kunnen geven aan problemen van je eigen hond.  We kunnen bij individuele begeleiding meer stil blijven staan bij de noden van hond en geleider.   De lessen worden vooral gegeven op onze academy, soms wijken we ook al eens uit naar een andere bijzondere locatie.

 Hier alvast enkele dingen waar we in onze puppyclass aandacht aan schenken.


Volgen aan de lijn

In onze puppyclass leren we op een speelse en ongedwongen mannier volgen aan de leiband, dus niet met trekken en sleuren aan de leiband.  We maken hier gebruik van blokkeren en belonen.

Aandachtsoefening

Tijdens onze puppyclass leren we dat onze hond aandacht moet hebben voor zijn baasje.  Zo vergroten we de band tussen hond en baasje.

Komen op bevel

Een van de belangrijkste bevelen is de "kom hier".  Wanneer wij onze hond roepen, willen we ten alle tijden dat hij komt.  We leren onze honden dit aan via een fluitje en/of bevel.

Zitten/liggen/staan

We leren tijdens onze puppyclass enkel basisbevelen aan.  Het woord zegt het zelf"basis bevelen".  Deze kunnen later in onze gehoorzaamheids lessen worden verfijnd en worden deze in andere oefeningen verwerkt.

Blijven

Soms moeten we, om welke reden ook, onze hond een achterlaten of moeten we hem een halt toe roepen.  In onze puppyclass starten we met een blijfoefening.  De hond leert op een door ons aangewezen plaats te blijven.   Dit is de basis van een latere onderbreking of een blijf in beweging die in de gehoorzaamheidslessen passeren.

Socialisatie

Onder socialisatie verstaan we niet alleen het kunnen omgaan met andere honden.  Nee wij bekijken het ruimer, het is ook het kunnen omgaan met andere mensen, prikkels, ruimte, verkeer en noem maar op.  Dingen waarmee de hond in zijn leven in contact kunnen komen.  We leren hem omgaan met verschillende prikkels.

schottraining

Wanneer je gaat wandelen, kan het al eens voorvallen dat je een schot van een jager hoord.  Het zal je maar gebeuren dat de hond schrikt en weg rent.  Tijdens onze puppyclass heb je 2x een gewenning met het schot.  Zo kunnen we bekijken wat de hond er op doet en kunnen we de nodige begeleiding geven.

Clickertraining

Bij het volgen van onze puppyclass, is er een mogelijkheid van te clickeren.  We hebben gemerkt dat de clickermethode niet alleen goed werkt bij de hond maar merken ook dat er een bepaalde rust komt over de baasjes.  Wanneer men werkt met de clicker merken we dat de hond meer aandacht heeft, sneller leert en dat er een betere band tussen hond en baasje onstaat.

Wat is een hond en hoe ga ik er mee om.

Tijdens onze lessen hebben we niet alleen aandacht voor de hond maar ook voor het baasje.   Zo leren we het baasje wat een hond is, welke noden ze hebben en hoe ze denken.  We leren het baasje ook om  gaan met de emoties van de hond en met de signalen die ze geven..  We proberen hen te projecteren in de leefwereld van de hond zodat we ze kunnen begrijpen en begeleiden.

Leren spelen

Het is heel belangrijk dat we leren wanneer een hond moet luisteren en wanneer hij mag spelen.  Het moet voor de hond duidelijk zijn wat we van hem verlangen.

Hoe moeten we spelen?  Hoe gebruiken we een apport?  Wat met trekspelletjes? .........

Verzorgingshandelingen

Een hond wordt in zijn leven heel wat betast en moet regelmatig verzorgende handelingen doorstaan.  Denk maar aan de dierenarts, de hondentrimmer, het aaien door andere mensen,....  In onze puppyclass maken we tijd om de hond er aan te wennen.

Kwaaltjes en probleempjes

Er kunnen altijd kwaaltjes en probleempjes voorkomen, dat is volkomen normaal.  Tijdens onze lessen kunnen we hierbij stilstaan en proberen we samen met jouw een oplossing te vinden.  

bottom of page